Aanmelden

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan het onderzoek betreffende een kunstgebit op implantaten in de tandeloze bovenkaak kunt u een e-mail met uw naam,  adres en telefoonnummer en de klachten en over uw prothese sturen naar: p.onclin@umcg.nl

Ook kunt u zich opgeven per telefoon: 050-3612561. Vermeld daarbij dat u graag meedoet aan het onderzoek naar implantaten in de tandenloze bovenkaak van onderzoeker P. Onclin.

U wordt vervolgens uitgenodigd voor een consult.