Onderzoek

De huidige standaardbehandeling voor een volledig kunstgebit in de bovenkaak met gebrek aan steun en houvast is een klikgebit op 4 implantaten. Zoals in vele medische en tandheelkundige behandelingen probeert men de behandeling steeds eenvoudiger en daardoor minder belastend te maken. Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van de standaard van 4 implantaten met een zelfde kunstgebit op 2 implantaten. De constructie is hierbij in beide situaties hetzelfde.

Constructie met vier implantaten

Constructie met twee implantaten

Wie kunnen zich aanmelden?

Voor het aanmelden zijn een aantal voorwaarden:

  • U heeft uw kunstgebit in onder- en bovenkaak minimaal een jaar.
  • U heeft problemen met uw houvast en/of steun van uw kunstgebit in de bovenkaak
  • U bent gezond genoeg om geopereerd te worden (meestal onder lokale verdoving)
  • U rookt niet of bent bereid te stoppen, minimaal 6 weken voor de behandeling.

Wat zijn de kosten?

In het eerste bezoek wordt onderzocht in hoeverre er aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding uit de basisverzekering op basis van: hoe erg uw kaak in de loop der jaren geslonken is en of uw problemen alleen met een prothese op implantaten opgelost kunnen worden.

Wanneer er een kans bestaat dat uw zorgverzekeraar op basis van onze aanvraag de kosten zal vergoeden zal er met uw toestemming een aanvraag voor een prothese op implantaten gedaan worden.

Wanneer er toestemming komt van de zorgverzekeraar zijn de kosten als volgt: u betaalt 8% wettelijke eigen bijdrage (voor een nieuw boven- en ondergebit). Dit komt neer op ongeveer 300 euro per kaak. Verder wordt uw eigen risico aangesproken.