Team

Het team van onderzoekers betreffende het onderzoek “de prothese op implantaten in de tandeloze bovenkaak” bestaat uit de volgende personen:

Allen zijn verbonden aan het Centrum voor Orale Implantologie (COI). Dit is een samenwerkingsverband van de afdelingen Kaakchirurgie en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG).